• २०८१ जेठ १३ आइतबार / Sunday, May 26

हाम्रो टिम

 • Name : संजय कुमार कठरिया
 • Post : डेस्क सम्पादक
 • Kathmandu
 • Name : बसन्त कुमार गुरुङ्ग
 • Post : सल्लाहकार
 • USA
 • Name : डि.बि. कुश्मी
 • Post : डेस्क सम्पादक
 • Name : गंगा चौधरी
 • Post : व्यवस्थापक
 • Name : राजीव चौधरी
 • Post : व्यवस्थापक
 • Name : FM RADIO LINK PVT.LTD.
 • Post : व्यवस्थापक
 • Name : REKHA KUSMI
 • Post : सम्पादक